กิจกรรมชมรม To Be numberOne
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
⏭⏭วันที่ 31 พ.ค.2565 บุคลากรครู ชมรม TO Be Number One โรงเรียนตันหยงมัส จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม โดยมีกิจกรรมการประกวดคำขวัญรณรงค์การงดสูบหรี่ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนที่เข้าร่วมการประกวดคำขวัญ และนักเรียนโรงเรียนตันหยงมัสทุกคน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงสัญลักษณ์การรณรงค์และต่อต้านการสูบหรี่ในสถานศึกษาที่เป็นเขตปลอดบุหรี่หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฏหมาย
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 429 ครั้ง