กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายซูไลมาน ดราโอะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0898690287
อีเมล์ : sulaimandraoh@gmail.com

นางสาวอาพาณี คาเดร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0936623184
อีเมล์ : www.paneeazwanee@gmail.com

ไพบูลย์ ยิ้มละม้าย
ครูสอนดนตรี