กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุดา หลงราม
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0908714275
อีเมล์ : sudalongram@gmail.com

นายนิอัมรัน แวสามะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 888355622

นางสาวซัลวา มูสอ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวดรุณี เปาะเตะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0807092401
อีเมล์ : Darunee.ad@gmail.com

นางสาวนงลักษณ์ แก้วตาทิพย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0805628923
อีเมล์ : Cat6104@hotmail.com

นายอีลีย๊ะห์ เซ็ง
ครูสอนศาสนาอิสลาม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 061-2103084
อีเมล์ : eliyahseng@gmail.com

นาย อาดือเร๊ะ เจ๊มามะ
ครูสอนศาสนาอิสลาม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0822655273
อีเมล์ : Yeh.idris1234@ gmail.com

นายเสน่ห์ เบาะหมัด
ครูสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0869585972
อีเมล์ : dawud.sn@gmail.com

นายฟัยซอล อาลฮาดีย์
ครูสอนศาสนาอิสลาม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0919852232
อีเมล์ : abutaimiah@gmail.com