งานแนะแนว

นางสาวประยูร หน่อแดง
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0937755397

นายนูรือมัน กามา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0872948662
อีเมล์ : Nuremun48662@gmail.com