โรงเรียนประชารัฐ

นางอุไร สายวารี
ครูชำนาญการ
หัวหน้าโรงเรียนประชารัฐ

นางสาวภัณฑิรา แก้วสังข์
ครุสอนภาษาจีน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวนาดียา เจ๊ะฮะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 090-1791957
อีเมล์ : nadeeyacheha@gmail.com