กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสามารถ แก้วประทุม
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 081-0939484

นายวิระวัฒน์ เเสงนิล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0899768858
อีเมล์ : Pared2522@gmail.com

นางสมจิตร สิทธิโยธา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 089-8705346