กิจกรรมชมรม To Be numberOne
ร่วมพิธีเปิดการอบรมการฟื้นฟูสภาพทางสังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับกลุ่มผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวอภิวรรณ  ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนชรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนตันหยงมัส เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมการฟื้นฟูสภาพทางสังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับกลุ่มผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารกาญจนาพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,23:03   อ่าน 87 ครั้ง