ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนภูมิทายาทประจำปีการศึกษา 2564
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มอบตัวทุนภูมิทายาท ในวันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
▶▶     1.บัตรประตัวประชาชนตัวจริง
▶▶2.สำเนาบัตรประชาชน
             - นักเรียนและผู้ปกครอง อย่างละ 2 ฉบับ
▶▶3.สำเนาทะเบียนบ้าน
             - นักเรียนและผู้ปกครอง อย่างละ 2 ฉบับ
▶▶4.เงินจำนวน 500 บาท สำหรับการเปิดบัญชีธนาคาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2564,00:00   อ่าน 53 ครั้ง