กิจกรรมของโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส พร้อมด้วยนางสาวยตนา วิวรรธนโรจน์ รองผู้อำนวยโรงเรียนตันหยงมัส จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายวอยารี หะยีมะเย็ง เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินกิจกรรมการประชุม พร้อมตัวแทนคณะกรรมสถานศึกษา และคณะบุคลากรครูหัวหน้าฝ่ายงานโรงเรียนตันหยงมัส เข้าร่วมการประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนในการสอน และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินกิจรรมของโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน และสามารถให้ชุมชนรับรู้ในศักยภาพของการบริหารงานที่โรงเรียนต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับปริมาณของนักเรียนที่มี่จำนวนเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมซีโป โรงเรียนตันหยงมัส
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 26 ครั้ง