กิจกรรมของโรงเรียน
โรงแรม เอทัส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ บริจาครองเท้าและถุงเท้านักเรียนแบ่งปันเพื่อน้อง ๆ
⏭⏭⏭วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้รับบริจาครองเท้าและถุงเท้านักเรียน จากโรงแรม เอทัส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ที่ได้จัดทำโครงการปันน้ำใจสู่น้อง ๆ ที่ขาดแคลน ตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง สร้างขวัญกำลังใจและรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ใจดีได้ได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ชนบทห่างไกล
⏭⏭⏭ผู้บริหาร บุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนตันหยงมัส ขอขอบพระคุณ กลุ่มโรงแรม เอทัส ฯและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีโครงการดี ๆและให้ความเมตตาต่อเด็ก ๆ ในครั้งนี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 254 ครั้ง