กิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
⏭⏭วันนี้ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส มอบหมายให้บุคลากรครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนตันหยงมัส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเอภระแงะ เป็นประธานในพิธีเปิด และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ปลา ณ ส่วนวัชระอุทยาน ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 31 ครั้ง