กิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและสานสัมพันธ์น้องพี่ 65
⏭⏭วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส พร้อมด้วยนางสาวยตนา วิวรรธนโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส มอบหมายให้ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าในการเรียน รับทราบถึงระเบียบวินัยในการประพฤติตนเมื่ออยู่ร่วมกันในสถานศึกษา และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและนักเรียน จากนั้นในช่วงบ่าย จัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ 65 โดยจัดให้นักเรียน ม.1และม.4 ได้ร่วมกิจกรรมประจำฐานต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 215 ครั้ง