กิจกรรมของโรงเรียน
การประชุมขับเคลื่อน 7 มาตรการปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส พร้อมด้วยนายโมฮำหมัดสตาร์ ราซัค นักวิชาการศึกชำนาญการพิเศษ และสาธารณสุขอำเภอระแงะ เปิดการประชุมขับเคลื่อน 7 มาตรการปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนตันหยงมัส ซึ่งโรงเรียนตันหยงมัส เป็น 1 ใน 6 โรงเรียนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดนราธิวาส โดยนักจิตวิทยาโรงพยาบาลระแงะ บุคลากรจากสาธารณสุขอำเภอระแงะ และ รพ.สต.ทุกแห่งในอำเภอระแงะ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสภานักเรียนโรงเรียนตันหยงมัส เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนมาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของโรงเรียน ตันหยงมัสให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อเป็นโรงเรียนนำร่องต่อไป
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,08:55   อ่าน 23 ครั้ง