กิจกรรมของโรงเรียน
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนตันหยงมัสได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ณ อาคารเอนกประสงค์ (โรงยิม) โรงเรียนตันหยงมัส โดยมี ดร.อภิวรรณ  ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส และ นางสาวยตนา  วิวรรธนโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ รวมถึงมีคณะครู ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ฝ่ายกิจการนักเรียนและสภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,15:14   อ่าน 37 ครั้ง