ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 4 ก.ย. 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมฯต้น โดยนักเรียนได้นำโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย ซึ่งโครงงานเครื่องวัดระยะทางและพื้นที่ด้วยตรีโกณมิติ ได้รับการพิจารณาผ่านเข้าสู่รอบตัดสินระดับภาค ในวันที่ 4-5 ต.ค. 2563

โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563,14:26   อ่าน 8 ครั้ง