กิจกรรมของโรงเรียน
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายคัดเลือกเข้านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส มอบหมายให้ งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนตันหยงมัส ดำเนินการนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เข้ารับการทดสอบสมรรภาพร่างกายเพื่อเข้าเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหารจำนวน 17 คน โดยมีหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ดำเนินการทดสอบที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (โรงยิม) โรงเรียนตันหยงมัส
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 67 ครั้ง