กิจกรรมของโรงเรียน
มอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแก่นักเรียนที่ขาดความพร้อมในการเรียนออนไลน์
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส ได้ประชุมและมอบหมายให้คุณครูที่ปรึกษาพิจารณาทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีความต้องการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการเรียนออนไลน์แต่ครอบครัวยังไม่มีความพร้อมในการจัดหาจำนวน 20 เครื่อง และครูที่ปรึกษาทำการนัดหมายนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อรับโทรศัพท์ไปใช้งาน โดยมี น.ส.ยตนา วิวรรธนโรจน์ (รอง.ผอ.รร.ตม) ครูสอนภาษาต่างประเทศ Mr.Gerald Ngam Chiatoh และครูที่ปรึกษาเป็นตัวแทนในการมอบ
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2564,00:00   อ่าน 34 ครั้ง