กิจกรรมของโรงเรียน
สอบทุนภูมิทายาทนักเรียนม.1 และม. 4
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส มอบให้ นางสาวยตนา วิวรรธนโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส พร้อมด้วยงานกิจกรรมแนะแนว จัดให้มีการทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนที่ยื่นความจำนงค์ในการเข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนภูมิทายาท ทั้งในระดับชั้นม.1 และ ม.4 โดยเกณฑ์การคัดเลือกใช้วิธีการทำแบบทดสอบและคัดเลือกนักเรียนที่ทำคะแนนได้ใน 10 อันดับแรกจากนั้นใช้การสัมภาษณ์ในสภาพความเป็นจริงของครอบครัวนักเรียน โดยจะประกาศผลให้ทราบในวันที่ 12 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2564,00:00   อ่าน 32 ครั้ง