กิจกรรมของโรงเรียน
มอบเงินเยียวยา 2000 บาท นักเรียนกลุ่มที่ 1
yes วันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส พร้อมด้วย นางสาวยตนา วิวรรธนโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส และคณะครู ดำเนินกิจกรรมจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท เพื่อบรรเทาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในสถานการณ์โควิด 19 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1/1 ในช่วงเช้า และ ม.1/2 ในช่วงบ่าย โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรม และโรงเรียนตันหยงมัส รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเมื่อ นายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ได้มาร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวให้โอวาทและพบปะกับนักเรียนและผู้ปกครอง ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนตันหยงมัส
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 35 ครั้ง