กิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2และม.3 ภาคเรียนที่1/2565
⏭⏭วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.อภิวรรณ ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส มอบหมายให้ นางสาวยตนา วิวรรธนโรจน์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และพูดคุยพบปะกับผู้ปกครองนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเช้า) และปีที่ 3 (ภาคบ่าย)
✨✨✨โดยกิจกรรมจัดให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติตนในการเรียนอยู่ในสถานศึกษาจากบุลากรครูฝ่ายงานต่าง ๆ และพบปะกับคุณครูที่ปรึกษาเพื่อรับเงินค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (โรงยิม) โรงเรียนตันหยงมัส
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 15 ครั้ง