ผลงานครู
ชื่อผลงาน : มหกรรมวิชาการภาษาอาหรับแบบสร้างสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นายอีลีย๊ะห์ เซ็ง
ตำแหน่ง : ครูสอนศาสนาอิสลาม
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2560,21:14  อ่าน 790 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยชั้นเรียนยอดเยี่ยมของคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิมล แสงมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,21:48  อ่าน 696 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาลักษณะทางกายภาพของลำน้ำไอร์ตันหยงเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงฤดูกาลอย่างไร
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิมล แสงมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,21:41  อ่าน 721 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางดวงคำ แดงคงรอด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2557,15:36  อ่าน 2778 ครั้ง
รายละเอียด..